Үйлдвэрлэлийн үйл явц

Иогийн дэвсгэр үйлдвэрлэлийн ахиц дэвшил
1

Иогийн блок үйлдвэрлэх явц
production process


Бидэнд мессежээ илгээнэ үү: